dissabte, 15 de novembre de 2014

Programa Créixer en Família

Benvolgudes/ts mares i pares,

Des de l'AMPA hem sol·licitat participar en el Programa Créixer en Família de la Generalitat.

Aquest programa consta de diferents tallers per famílies amb nens/es de 6-12 anys.

És important aprofitar, sempre que sigui possible, grups naturals de famílies que ja tinguin una certa dinàmica i relació prèvia. Per tal de garantir el procés de debat i reflexió, i acomplir així amb l’objectiu del programa, el compromís de les famílies participants ha d’incloure la seva assistència al cicle complet de sessions, no poden inscriure’s o participar de forma parcial a sessions individuals.
Us animem a que us inscriviu el més aviat possible. Considerem que són unes sessions molt beneficioses per a l'educació dels vostres fills.
Cada cicle preveu 5 sessions en format de taller i 1 sessió monogràfica amb una durada de 2 hores cadascuna, és a dir, el cicle està composat d’un total de 12 hores amb una proposta tancada per la Secretaria de Família.
Les 5 sessions en format de taller es distribueixen en 3 eixos temàtics comuns:
- 1ª i 2ª sessió: EL TRACTE. Estimar i educar.
(26 de novembre de 2014 i 3 de desembre de 15:30a 17:00)
Aquest primer eix aborda la necessitat d’establir relacions de qualitat, sanes i satisfactòries, amb els fills i filles sobre la base dels principis de parentalitat positiva.
-3ª i 4ª sessió: REPTES QUOTIDIANS. Conviure en família.
(10 i 12 de desembre de 2014 de 15:30a 17:00)
Aquest segon eix aborda el paper de la família com a principal agent educatiu, concebuda com un espai de comunicació, de cooperació i relació.
-5ª sessió: CRÉIXER DINS I FORA DE CASA. Joc en família, escola i entorn.
(17 de desembre de 2014 de 15:30 a 17:00)
Aquest eix concep el joc en família, l’escola i l’entorn com a espais educatius i d’aprenentatge cabdals en el desenvolupament personal i social dels infants i adolescents.
-6ª sessió: MONOGRÀFIC.
(19 desembre de 2014 de 15:30 a 17:00)
La darrera sessió ofereix una sessió monogràfica sobre un aspecte relacionat amb els tres eixos temàtics que es tracten en el cicle, i que és acollit segons els interessos de les mateixes famílies o els detectats per parts de les entitats responsables que gestionin la formació, durant el primer o segon taller de cada cicle.