AMPA

DADES DE L'AMPA
Carrer Adrià d'Utrecht, s/n
977 440 357
630 164 613
ampaceiptemple@gmail.com
Secretaria: Carme Boix
Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 17 a 18h

ESTATUS DE L'AMPA 
- Veure estatuts de l'AMPA

QUÈ ÉS L’AMPA?
És una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares dels nens i nenes que van a l’escola i que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies mitjançant, entre d’altres, la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre, la col·laboració en les activitats educatives del centre i la promoció d’activitats culturals, esportives i de formació de pares.

FUNCIONAMENT
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està formada per tots els seus membres. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

La Junta Directiva que regeix, administra i representa l’associació. Està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Normalment, es reuneix en sessió ordinària un cop al mes.

SERVEIS QUE OFEREIX L'AMPA
- Pretén assistir els pares i mares en tot el que fa referència a l'educació dels seus infants, i promoure activitats per a les families i per als infants
- Gestiona el menjador
- Organització de les extraescolars
- Activitats extraescolars per als nens i nenes de l'escola
- Activitats educatives per a les famílies


JUNTA DE L'AMPA
Presidenta: Immaculada Azara
Vicepresident: Blanca Anguera
Secretaria: Verònica González
Vocals: Raquel Carmona, Francesc Nadal, Elisa Rodado, Toni Pons, Rosa Maria Lahosa, Laura Campanals

Secretaria AMPA: Carme Boix
Cuinera: Pilar Vizcarro
Ajudant de cuina: Maria Jose Vizcarro
Directora monitores Fundació Pere Tarrés: Cinta Bayerri


Pots col.laborar enviant un correu a:

ampaceiptemple@gmail.com

PER TOT AIXÒ I PER TAL DE TIRAR ENDAVANT AMB AQUEST PROJECTE EN COMÚ QUE ÉS EL BENESTAR, L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES, ESPEREM COM SEMPRE QUE ENS FEU ARRIBAR LES VOSTRES IDEES I CONFIEM AMB LA VOSTRA COL·LABORACIÓ MITJANÇANT LA VOSTRA SUBSCRIPCIÓ COM A SOCIS I PARTICIPACIÓ EN L’ASSEMBLEA I COM A MEMBRES DE LA JUNTA.

Descarregar butlleta inscripció AMPA