DADES

Us adjuntem un seguit de documents que considerem poden ser d'interès per als socis

Les AMPA han de tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, segons estableix la normativa legal vigent al Decret d'autonomia de centres. En el nostre cas, al estar federats a la FAPAC, participem de l'assegurança que cobreix el mínims que marca la normativa

Assegurança Responsabilitat Civil

La nostra AMPA ha decidit ampliar les cobertures de l'assegurança, contractant una assegurança d'accidents:

Assegurança Accidents

ACTES:
Assemblea 6 novembre 2013
Assemblea 27 gener 2014

2013-2014
Balanç de situació 2010, 2011 i 2012
Pèrdues i Guanys 2010, 2011 i 2012
Pressupost 2013-2014

Pèrdues i Guanys 2013-2014
Pèrdues i Guanys 2013-2014 setembre (dades: 7/2/2014)
Pèrdues i Guanys 2013-2014 setembre a octubre (dades: 7/2/2014)
Pèrdues i Guanys 2013-2014 setembre a novembre (dades: 7/2/2014)
Pèrdues i Guanys 2013-2014 setembre a desembre (dades: 7/2/2014)
Pèrdues i Guanys 2013-2014 setembre a gener (dades: 7/2/2014 - provisional)

Liquidació del pressupost 2013-2014 provisional
Liquidació provisional del pressupost 2013-14 setembre a gener (dades: 7/2/2014)