divendres, 17 de gener de 2014

Des de la Junta de l'AMPA ens posem en contacte amb vosaltres per tal de convocar-vos a l'Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 27 de gener a les 20:00 h. en primera convocatòria i a les 20:30 h. en segona.

L'Ordre del dia previst serà el següent.

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2.- Liquidació curs 2012-2013
3.- Pressupost curs 2013-14
4.- Modificació Estatuts i limitació de l'import de la despesa unitària
5.- Increment quota socis AMPA curs 2014-2015
6.- Votació i incorporació a la Junta d'Angel Carpio
7.- Baixa de membres de la Junta actual i entrada de nous membres
8.- Renúncia de l'actual tresorera i elecció de substitut/a
9.- Proposta d'activitats extraescolars
10.- Taller de Nadal i altres
11.- Xarxes socials
12.- Dia solidari
13.- Altres temes
14.- Precs i preguntesTortosa, 17 de gener de 2014